Geografiske kart over Trøndelag, Møre og Romsdal produsert av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Samlingen inneholder også en del britiske kart over samme område.

Produsert: 1940 – 1945.
Type: Kart.
Omfang: ca. 30 arkivbokser.
Ordning: Ingen
Katalog:
Liste over tyske og britiske kart
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Norges Hjemmefrontsmuseums fagbibliotek er bygget opp fra og med museet etableres som stiftelse i 1966, av innkjøp, gaver og enkelte overføringer (bl.a. fra Universitetsbiblioteket). Det består av litteratur vedrørende norsk okkupasjons- og motstandshistorie 1940 – 1945 og emner tilknyttet dette. Bøkene lånes ikke ut, men kan benyttes på lesesal etter avtale.

Tidsskriftsamlingen inneholder bl.a. en nesten komplett samling av blader og tidsskrifter utgitt av norske veteranforeninger.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Bøker, småtrykk, tidsskrifter.
Omfang: ca. ca. 7000 bind.
Ordning: Dewey.
Katalog: Registrert i bibliotekkatalog.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Offisielle, privat- og forskningsarkiver vedrørende norsk okkupasjonshistorie og motstandskamp 1940 – 1945.  Arkivene er listet i tilknytning til museets hjemmesider under krigsarkiv og privatarkiv.

Tidsperiode: 1966 – 1990-tallet.
Type: Arkiver.
Omfang: ca. 450 hyllemeter.
Ordning: Asta seriesystem og NHM-nummer.
Katalog : Asta
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Database over Marinens falne og hendelser med 2 eller flere falne i 2. verdenskrig.

Tidsperiode: 1939-1945
Type: Database.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

I 2005 fikk MMU overta det såkalte «London-arkivet» fra Sjøforsvarsstaben. Til sammen ca. 8000 rulleblad. Riksarkivet er kjent med ordningen og de har en oversikt over hvilke peroner som befinner seg i arkivet.

Tidsperiode: 1940-1946
Type: Ruller.
Omfang: Ca. 6 hyllemeter.
Ordning: Etter mapper.
Katalog: Navneliste.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Lydopptak med foredrag, kåserier, osv. om okkupasjonstiden og motstandskampen med peroner som selv deltok. Flere av intervjuene stammer fra NRKs radiosendinger fra 1960-tallet med Arne Skouen.

Tidsperiode: 1960-
Type: Lydbånd.
Omfang: 5+3 hyllemeter.
Ordning: Inngår både som del av intervjusamlingen (overført til DAT) eller i private arkiver.
Katalog: DAT
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Samling av plakater, propagandamateriell, brosjyrer, kunngjøringer fra krigsmakten osv. (Se også Tom B. Jensen : Parti og plakat. Oslo : Det norske samlaget, 1988).

Tidsperiode: 1966- løpende.
Type: Arkivalia.
Omfang: 3 kartskap med 30 skuffer.
Ordning: ASTAs seriesystem og NHM nummer.
Katalog: Register.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Samlingen består hovedsakelig av originaltegninger laget av Andreas Hauge til bokverket «Kampene i Norge 1940» fra 1978.

Tidsperiode: 1974-1978
Type: Tegninger.
Omfang: 3 skuffer i tegningsarkivskap.
Ordning: Lagret kronologisk i henhold til bokverket «Kampene i Norge i 1940».
Katalog:  Alle bildene er skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Fotografier som viser soldatliv 1941-1945 bl.a fra Storbritannia, Svalbard og fra frigjøringen av Finnmark (2. bergkompani).  Bildene er donert Forsvarmuseets billedarkiv av Mugaas.

Tidsperiode: 1941-1945
Type: Fotografier (kontaktkopier) og negativer.
Omfang: 1 album + 2 mapper med negativer.
Ordning: Nummerisk (0-716) med henvisning til negativer.
Katalog: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Lysbilder,  primært i farger, men også sort/hvitt som viser Milorg på slottsplassen i frigjøringsdagene 1945.  Samlingen er overtatt etter fotograf Kristian Bull.

Tidsperiode: 1945
Type: Lysbilder.
Omfang: 70 bilder.
Ordning: Ingen
Katalog: Maskinskrevet innholdsfortegnelse med beskrivelse av bildene.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo