Fag- og velferdsbibliotek for underoffiserer og soldater i Trondheim garnison. Biblioteket var et utlånsbibliotek plassert i Distriktskommandoens stab. Overført til Rustkammeret og derfra til FM /Dora. Inneholder fagområder som historie, geografi, reiser, relgiøse skrifter, naturvitenskap, skjønnlitteratur, osv.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker og tidskrifter.
Omfang: ca. 1500 bind.
Ordning: Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog (1884).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Kjernen i denne samlingen er elevlitteratur fra Stavern. Denne utgjør omtrent halvparten av den totale samlingen som ellers er bygget opp av bøker fra forskjellige velferdsbibliotek i Marinen.

Tidsperiode: 1824-1851 (Stavern-tiden) og 1851-1965.
Type: Bøker.
Omfang: Ca. 80 hyllemetere.
Ordning: Dewey.
KatalogBibliotekkatalogen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Samlingen består av fag- og velferdsbibliotekene etter 2. brigades underoffisersskole, 2. brigades undervisningsanstalter og 2. brigades depot. Formålet med biblioteket var å gi underoffiserene og soldatene ved 2. Akershusiske brigade allmennutdannelse.  Samlingen er et eksempel på den type biblioteker som var vanlige ved militære skoler på lavere nivå.

Tidsperiode: 1836-ca 1912
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca. 1200 bind.
Ordning
: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter et system med kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykket katalog for den delen av samlingen som har tilhørt 2. brigades underoffisersskole (1901).
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo