Portretter av militære sjefer i Trøndelag. Eldste portrett fra 1679. (DK-sjefer, stabssjefer ved DKT, Sjøforsvarets sjefer, tøymestere, DK-leger, sjefer for Munkvold tekniske verksted, osv.)

Innsamlet: 1973 – Løpende.
Type: Malerier, tegninger, foto.
Omfang: 6 arkivskap.
Ordning: Kronologisk.
Katalog: Ingen.
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Permer med foto, tegninger og tekst som viser ubåtstasjonen Teies historie fra 1909-1940. Skrevet, samlet og overdratt til MMU av kommandør Svein Andreas Hansen 2002.

Tidsperiode: 1909-1940
Type: Ringpermer.
Omfang: 13 permer.
Ordning: Etter UDK.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marimemuseet Horten

Ved marinehistoriker Frank Abelsens bortgang i februar 2008 fikk MMU overta hele hans private arkiv, bestående av bl. a. saks/dokumentarkiv, filmer, bilder, disketter, tegninger og kart. MMU har utarbeidet en intern oversikt over innholdet i denne samlingen, men foreløpig ikke integrert denne i den øvrige samlingen.

Tidsperiode: 1912-2007.
Type: Arkiver, filmer osv.
Omfang: 8 arkivskap.
Ordning: Abelsens eget system.
Katalog: Intern oversikt.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Samlingen består først og fremst av bilder som kan relateres til norsk marinehistorie og inneholder portretter, gruppebilder, fartøy (også Marinens flyvevesen), bilder fra tokter, marinebaser osv. En omfattende portrettsamling (daguerrotypier, fotografier og album) ordnet alfabetisk etter navn utgjør en vesentlig del av billedarkivet. Eldste fotografier og daguerritypier er fra 1850-tallet, de eldste malerier og tegninger er fra ca. 1750, Billedarkivet er bygget opp fra museets etablering.

Tidsepoke: 1851- løpende.
Type: Fotografier, tegninger, malerier, daguerrotypier, nagativer, glassplater, album og store mengder lysbilder.
Omfang: 17 arkivskap og 6 hyllemeter med album og permer.
Ordning: Sortert gruppevis i hengemapper etter tillempet UDK.
Katalog: Enkeltalbum er registrert i gjenstandsregisteret.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Tegningsarkivet består av bygningstegninger, tegninger over stasjonsområder og Marinens og Sjøforsvarets skipstegninger som har blitt overført til MMU fra Håkonsvern etter hvert som fartøyene utfases. Tegninger på fartøy i drift befinner seg på Håkonsvern FLO M DIV PS DOK. MMUs samling av skipstegninger er ikke komplett, noen få er i Riksarkivet.

MMU har i 2005-2006 gjennomgått alle tegninger og registrert disse i Primus (museets database for gjenstander). Enkelte eldre tegninger (Fredriksvern og Karljohansvern) er digitalisert.

Tidsperiode: 1750 – løpende.
Type: Tegninger.
Omfang: Fyller flere rom.
Ordning: Nummererte skuffer og hyller for arkivering av samlingen.  Oversikt på regneark  for deler av samlingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Samlingen består hovedsakelig av originaltegninger laget av Andreas Hauge til bokverket «Kampene i Norge 1940» fra 1978.

Tidsperiode: 1974-1978
Type: Tegninger.
Omfang: 3 skuffer i tegningsarkivskap.
Ordning: Lagret kronologisk i henhold til bokverket «Kampene i Norge i 1940».
Katalog:  Alle bildene er skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet omfatter ca. 2000 tegninger. De eldste er fra ca. 1720. Arkivet inneholder bl.a. kullbilder, uniformstegninger, konstruksjonstegninger av festninger, skyts, kjøretøy, elevtegninger fra Krigsskolen, approbasjonstegninger fra Carl XIV Johan (1818-1844), men også enkelte eldre tegninger. Se også Forsvarsmuseets billedarkiv – fotosamlingen.

Tidsperiode: ca. 1720- løpende
Type: Tegninger.
Omfang: 36 tegningsskap.
Ordning: Manuelt arkiv ordnet etter UDK/Dewey. Geografisk inndeling av fort, bygninger, ekserserplasser etc. med referanse til skap og skuff i arkivet.
Katalog: Kortkatalog i tegningsarkivet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen inneholder detaljerte konstruksjonerstegninger av artilleri og skyts fra perioden ca. 1870-1930.

Tidsperiode: 1870-1930
Type: Store sammenrullede tegninger.
Omfang: Ca 14 hyllemeter.
Ordning: Klassifisert og oppstilt etter FMUs gamle registreringssytem basert på UDK.
Katalog: Kortkatalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo