Minekart, mineplaner og skisser (landminer) fra Trøndelag og Møre og Romsdal som viser hvor tyske miner ble lagt under 2. verdenskrig. Inneholder også oversikter over «løftete» (fjernede) miner. Arkivet sto opprinnelig i Ingeniørbataljonens kjeller før det ble overført til Rustkammeret i henhold til avtale med Tøymesteren.

Innsamlet: 1940 – 1945
Type: Tegninger og skisser.
Omfang: 2 arkivskap
Ordning: Sortert etter kartblad.
Katalog: Innholdsregister
Lokalisering: Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.