Fotografier, album og negativer fra Hysnes fort.

Produsert: Før og etter 2. verdenskrig.
Type: Foto.
Omfang: 2 arkivskuffer.
Ordning: Ingen
Katalog: Ingen
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

I forbindelse med nedleggelsen av Kystartilleriet, 1990-2002, påla Sjøforsvarsstaben (SST) de enkelte befestninger å skrive sin egen historikk. I tillegg til de skrevne historikkene er det ca. en hyllemeter med permer og mapper med bilder som inneholder bakgrunnsmateriale for historikkene. Antagelig er alle disse fra Nord-Norge.

Tidsperiode: 1990-2002
Type: Bøker og permer.
Omfang: Ca 5 hyllemeter.
Ordning: Alfabetisk etter sted.
Katalog: De av historikkene som befinner seg i Forsvarsmuseets bibliotek er registrert i bibliotekskatalogen.
: Plassering:Oscarsborg festningsmuseum

Arkiv over tyske KA stillinger i Norge. Opplysningene stammer fra forskjellige kilder som flyktninger, radiomeldinger osv. som ble samlet hos militærattacheen i Stockholm og Forsvarets overkommando i London. De ble deretter oversendt FO/E (Etterretningsstaben) i London som utarbeidet arkivet. Arkivet har antagelig vært en del av grunnlaget for etterretningsrapportene, som senere ble utarbeidet av SOE. (Rapportene finnes i Riksarkivet, enkelte dubletter ved FMU). Nummerreferansene i teksten referer til en journal med navnene til de som har gitt opplysningene.

Tidsperiode: 1940-1945
Type: Arkiv med arkivkort.
Omfang: To esker med katalogkort.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet i Oslo