Geografiske kart over Trøndelag, Møre og Romsdal produsert av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Samlingen inneholder også en del britiske kart over samme område.

Produsert: 1940 – 1945.
Type: Kart.
Omfang: ca. 30 arkivbokser.
Ordning: Ingen
Katalog:
Liste over tyske og britiske kart
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Militærforeningens samling av kart består av geografiske kart (vesentlig Europa) med inntegnete frontlinjer og stillinger. Kartene er gitt til Militærforeningen av offiserer som hadde oppholdt seg ved utenlandske militære avdelinger. De fleste kartene er fra 1800-tallet.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Kart.
Omfang: 5 skuffer.
Ordning: Ingen
Katalog:
: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Ved marinehistoriker Frank Abelsens bortgang i februar 2008 fikk MMU overta hele hans private arkiv, bestående av bl. a. saks/dokumentarkiv, filmer, bilder, disketter, tegninger og kart. MMU har utarbeidet en intern oversikt over innholdet i denne samlingen, men foreløpig ikke integrert denne i den øvrige samlingen.

Tidsperiode: 1912-2007.
Type: Arkiver, filmer osv.
Omfang: 8 arkivskap.
Ordning: Abelsens eget system.
Katalog: Intern oversikt.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

I tillegg til museets samling av eldre situasjons-,  sjø- og landkart, sjøatlas, stjernekart og ballongkart, har MMU de norske sjøkartseriene fra rundt 1900 og fra nyere tid. Kartene er, på samme måte som tegningene, registrert i PRIMUS, med få unntak.

Tidsperiode: 1746- løpende.
Type: Kartblad (innbundne kartserier og atlas).
Omfang: 5 tegningsskuffer + 5 innbundne bøker/mapper i folioformat.
Ordning: Usortert i skuffer.
Katalog: Gjenstandskatalogen Primus
Lokalisering: Marinemuseet Horten