Arkivet inneholder bakgrunnsmateriale for Johan Helge Bergs bok «I Trønderbataljonens fotefar : Gratangen 1940» (1990). IR12s historie, Befalsskolen (BSIT), instrukser og lignende.


Type:
Arkiv.
Omfang: 8 arkivbokser innkl. BSIT (376, 404 a-e, 405, 406).
Ordning: Ingen.
Katalog: Ingen.
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Krigsskoleutdannete offiserers forenings bibliotek. Sto opprinnelig i foreningens lokaler. Militærforeningens bibliotek ble deponert ved Rustkammeret i 1970 og overført til FM/Dora i 2008. «Akademisk» bibliotek som først og fremst inneholder  krigshistorie, ingeniørvitenskap, krigsvitenskap, reglementer, instrukser og lover (både land- og sjømilitære).

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 3000 bind.
Ordning: Etter løpenummer.
Katalog: Originalkatalog fra 1902. Maskinskrevet liste (1974).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Reglementer, instrukser, tekniske håndbøker og delkataloger for Marinen og Sjøforsvaret.

Tidsperiode: 1824- løpende.
Omfang: Ca. 7000.
Type: Reglementer, instrukser og håndbøker.
Ordning: Følger Forsvarets eget klassifikasjonsystem for reglementer.
Katalog: Bibliotekkatalogen
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reglementsamlingen er bygget opp ved Rustkammeret.  Store deler av samlingen stammer fra Arsenalet i Trondheim og består først og fremst av hærreglementer. Samlingen er spesielt bra når det gjelder kjørtøy og ammunisjon.

Innsamlet: Eldste reglement fra 1700-tallet. Løpende.
Type: Reglementer, instrukser, tekniske håndbøker.
Omfang: 38 hyllemeter.
Ordning: Følger Forsvarets system.
Katalog: Søk i katalogen
Plassering: Forsvarsmuseets magasin, DORA Trondheim