Krigsskoleutdannete offiserers forenings bibliotek. Sto opprinnelig i foreningens lokaler. Militærforeningens bibliotek ble deponert ved Rustkammeret i 1970 og overført til FM/Dora i 2008. «Akademisk» bibliotek som først og fremst inneholder  krigshistorie, ingeniørvitenskap, krigsvitenskap, reglementer, instrukser og lover (både land- og sjømilitære).

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 3000 bind.
Ordning: Etter løpenummer.
Katalog: Originalkatalog fra 1902. Maskinskrevet liste (1974).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Dette biblioteket ble grunnlagt i 1818 (opprinnelig Ingeniørbrigadens bibliotek) ved frivillige bidrag fra Ingeniørbrigadens offiserer. Senere fikk biblioteket statlige bevilgninger. Biblioteket inneholder hovedsakelig faglitteratur av både sivil og militær karakter vedrørende ingeniørfaget.

Tidsperiode: 1842-1940
Omfang: ca 5500 bind
Ordning: Eget klassifikasjonssystem, kombinasjon av bokstaver og tall
Katalog: Trykt katalog (1889). tilleggskataloger 1904 og 1934
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Biblioteket ble opprettet i 1825 av bokgaver fra medlemmene. Størsteparten av samlingen er samlet inn mellom 1825 og begynnelsen av 1840-tallet, men består også av betydelig eldre litteratur. Den relativt beskjedne tilveksten etter 1840-årene skyldes sannsynligvis opprettelsen av Generalstabens bibliotek. Samlingen inneholder først og fremst militærfaglig littertur med hovedvekt på militærteori, strategi, taktikk, ingeniørvitenskap, artilleri, matematikk og bøker om våpenmateriell. Samlingen tilhører OMS, men er deponert ved FMU.

Tidsperiode: 1825-1940
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca 1250 bind.
Ordning: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter eget klassifikasjonssystem. Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykte kataloger 1963, 1999.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo