Arkiv som dokumenterer virksomheten ved Flysamlingen. Fagsjefens arbeidsarkiv.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Dokumenter, fotografier, bilder, kopier etc.
Omfang: Ca. 9 hyllemeter.
Ordning: I tidsskriftkassetter og permer.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Samlingen består av diverse skriv, journaler, reglementer og notatbøker fra Marinens flyfabrikks virksomhet. Hovedjournal for Marinens flyvebåter påbegynt 1. januar 1930. Høver var sjef ved flyfabrikken.

Tidsperiode: 1912-1939
Type: Skriv, journaler.
Omfang: Ca. 50 cm.
Ordning: Ingen.
Katalog
: Samlingen er registrert som helhet, ikke på detaljnivå i MMUs elektroniske katalog under Høver-samlingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Flyhistoriske tidsskrifter. Norske og engelskspråklige.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Tidsskrifthefter.
Omfang: Ca. 4 hyllemetere.
Ordning: Etter tittel. Samlet og plassert kronologisk i tidsskriftkassetter.
Katalog: Ingen.
Plassering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Billedarkiv som viser virksomhet, fly og flyvere ved Little Norway.  Inneholder også en del bilder fra Gardermoen og Værnes i forbindelse med frigjøringen 1945.  Arkivet kommer opprinnelig fra FO, men ble overført til FMU på 1980-tallet.

Tidsperiode:  1940-1946
Type: Papirbilder limt på kartotekkort.
Omfang:  15 små arkivskuffer.
Ordning:  Alfabetisk etter emne.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Lysbilder i farger som viser virksomheten, flypersonell osv. ved Little Norway, Toronto, Muskoka og Island Airport i tidsrommet 1941-1942. FMU har kjøpt samlingen av A. Arneberg (1984), men fotografen der ukjent.

Tidsperiode: 1941-1942
Type: Lysbilder.
Omfang: Ca. 140 bilder.
Ordning: Ingen.
Katalog: Registrert i Primus ferdig tekstet.
Loklaisering: Forsvarsmuseet Oslo

Dette er Forsvarsmuseets historiske arkiv over foto og tegninger. Opprinnelsen til samlingen er noe uklar, men billedmateriale ble ivaretatt både ved det tidligere Artillerimuseet (1870-tallet) og Intendanturmuseet (1930-tallet). Det er trolig etter opprettelsen av Hærmuseet (1945) at tjenesten får en fastere form. Ved etableringen av Forsvarsmuseet ble det etablert et billedarkiv med fast arkivar. Billedarkivet overtok de tidligere samlingene sammen med samlingene som ble overført fra Oslo Militære Samfund. Samlingene er under stadig utvidelse gjennom overføringer fra militære avdelinger, privatpersoner og enkeltinnkjøp.

FMUs billedarkiv arkiverer ikke levende bilder. Alle filmer er overført til FMS.

Tidsperiode: 1870-løpende
Type: Fotografier, album, lysbilder, negativer, glassnegativer, tegninger.
Omfang: 36 arkivskap med skuffer og to skap med fotoalbum. Til sammen ca. 50 000 foto.
Ordning: Hengemapper i arkivskap. Arkivert etter eget klassifikasjonssystem basert på UDK.
Katalog: Permer med alfabetisk stikkordsregister og systematisk inndeling gjør det mulig å søke på emner. Deler av samlingen er digitalisert og skal registreres i gjenstandsdatabasen PRIMUS. Denne er foreløpig ikke på Web.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Flyhistorisk litteratur fra mellomkrigstiden.

Tidsperiode: 1926-1940
Type: Bøker, kataloger, småtrykk.
Omfang: Ca. 4000 bind.
Ordning: Ikke ordnet.
Katalog: Trykt katalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Flylitteratur med relasjon til norsk militær flyhistorie og militære flytyper. Samlingen består i hovedsak av engelsspråklig litteratur, men også noe på norsk. Fagbiblioteket er bygget opp siden Flysamlingens start i 1984 av gaver, innkjøp og overføringer fra Teknisk bibliotek (Gardermoen og Kjeller), Forsvarets overkommandos bibliotek og FMU.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Bøker.
Omfang: 9 hyllemeter.
Ordning: Oppstilt emnevis.
Katalog: Ingen.
Plassering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Luftforsvarsmuseet har mottatt diverse Tekniske ordre (TO’er) for forskjellige flytyper og andre våpensystemer som har vært i tjeneste i Luftforsvaret. Samlingen omfatter TO for følgende fly:

  • Starfighter (komplett)
  • F 5 (mangelfull)
  • Twin otter (komplett)
  • Otter (Mangefull)
  • F 86 F/K (mangelfull)
  • F 16 OCU (komplett)

TO for annet:

  • L 70 våpensystem (komplett)
  • NOAH våpensystem (komplett)
  • GCA innflygningsradar (komplett)

Tidsperiode: 1950-2000
Type: TO’er, tekniske håndbøker.
Omfang: Ca 1000 bind.
Ordning: Grovt systematisert på flytype.
Katalog: Ingen.
Plassering: Luftfartsmuseet i Bodø

Personlige loggbøker for norske flygere og flypersonell 1940-1945. Overført til FMU fra Forsvarets overkommando i 1985. Samlingen er ikke komplett. Enkelte loggbøker befinner seg i Riksarkivet og mange er fortsatt i privat eie.

Tidsperiode: 1940-1945
Type
: Protokoller.
Omfang
: ca. 500.
Ordning
: Alfabetisk oppstilling etter eiers navn.
Katalog: Alfabetisk liste etter eiers navn.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo