Offisielle, privat- og forskningsarkiver vedrørende norsk okkupasjonshistorie og motstandskamp 1940 – 1945.  Arkivene er listet i tilknytning til museets hjemmesider under krigsarkiv og privatarkiv.

Tidsperiode: 1966 – 1990-tallet.
Type: Arkiver.
Omfang: ca. 450 hyllemeter.
Ordning: Asta seriesystem og NHM-nummer.
Katalog : Asta
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Reklamer

Ved marinehistoriker Frank Abelsens bortgang i februar 2008 fikk MMU overta hele hans private arkiv, bestående av bl. a. saks/dokumentarkiv, filmer, bilder, disketter, tegninger og kart. MMU har utarbeidet en intern oversikt over innholdet i denne samlingen, men foreløpig ikke integrert denne i den øvrige samlingen.

Tidsperiode: 1912-2007.
Type: Arkiver, filmer osv.
Omfang: 8 arkivskap.
Ordning: Abelsens eget system.
Katalog: Intern oversikt.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Marinehistorisk dokument- og klipparkiv som er bygget opp fra MMUs etablering og består av materiale innlevert fra sjømilitære avdelinger, privatpersoner osv. Inneholder brosjyrer, skriv, dokumenter, instrukser, tegninger, aviser, artikler og lignende vdr. orlogsstasjoner, Marinens flystasjoner, fly, de enklte fartøyer, skipstyper, enkelte bemanningsruller og mannskapslister osv. Eldste dokument er fra Ca. 1760. Arkiver er i prinsipp løpende. MMU søker å ajourholde arkivet.

Tidsperiode: Ca. 1851- løpende.
Type: Dokumenter.
Omfang: 6 arkivsakp med 4 skuffer i hvert.
Ordning: Hengemapper. Arkivet følger tillempet Dewey.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten