I tillegg til museets samling av eldre situasjons-,  sjø- og landkart, sjøatlas, stjernekart og ballongkart, har MMU de norske sjøkartseriene fra rundt 1900 og fra nyere tid. Kartene er, på samme måte som tegningene, registrert i PRIMUS, med få unntak.

Tidsperiode: 1746- løpende.
Type: Kartblad (innbundne kartserier og atlas).
Omfang: 5 tegningsskuffer + 5 innbundne bøker/mapper i folioformat.
Ordning: Usortert i skuffer.
Katalog: Gjenstandskatalogen Primus
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer