Militærforeningens samling av kart består av geografiske kart (vesentlig Europa) med inntegnete frontlinjer og stillinger. Kartene er gitt til Militærforeningen av offiserer som hadde oppholdt seg ved utenlandske militære avdelinger. De fleste kartene er fra 1800-tallet.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Kart.
Omfang: 5 skuffer.
Ordning: Ingen
Katalog:
: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Permer med foto, tegninger og tekst som viser ubåtstasjonen Teies historie fra 1909-1940. Skrevet, samlet og overdratt til MMU av kommandør Svein Andreas Hansen 2002.

Tidsperiode: 1909-1940
Type: Ringpermer.
Omfang: 13 permer.
Ordning: Etter UDK.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marimemuseet Horten

Norges Hjemmefrontsmuseums fagbibliotek er bygget opp fra og med museet etableres som stiftelse i 1966, av innkjøp, gaver og enkelte overføringer (bl.a. fra Universitetsbiblioteket). Det består av litteratur vedrørende norsk okkupasjons- og motstandshistorie 1940 – 1945 og emner tilknyttet dette. Bøkene lånes ikke ut, men kan benyttes på lesesal etter avtale.

Tidsskriftsamlingen inneholder bl.a. en nesten komplett samling av blader og tidsskrifter utgitt av norske veteranforeninger.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Bøker, småtrykk, tidsskrifter.
Omfang: ca. ca. 7000 bind.
Ordning: Dewey.
Katalog: Registrert i bibliotekkatalog.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Offisielle, privat- og forskningsarkiver vedrørende norsk okkupasjonshistorie og motstandskamp 1940 – 1945.  Arkivene er listet i tilknytning til museets hjemmesider under krigsarkiv og privatarkiv.

Tidsperiode: 1966 – 1990-tallet.
Type: Arkiver.
Omfang: ca. 450 hyllemeter.
Ordning: Asta seriesystem og NHM-nummer.
Katalog : Asta
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Lydopptak med intervjuer av personer som var en del av motstandskampen. Intervjuene er ofte del av privatarkiver.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Lydopptak.
Omfang: 2000 intervjuer.
Ordning: Alfabetisk etter samler og intervjuet person.
Katalog: Database.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Illegale aviser, periodika fra 1940 – 1945, hovedfagsoppgaver, doktoravhandlinger, o.l.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Aviser, manuskripter, kompendier, innbundne dokumenter.
Omfang: 2 hyllemeter.
Ordning: Dewey.
Katalog: Registrert i bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Norges Hjemmefrontmuseum har kortkataloger, micro-film og søkbare databaser med opplysninger om aktører og hendelser fra perioden 1940-1945. Fangeregistre, personer i svenske leire, etterretningspersonale, Milorg, SOE-operasjoner, osv.

Tidsperiode: 1966- Løpende.
Type: Registre.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Ved marinehistoriker Frank Abelsens bortgang i februar 2008 fikk MMU overta hele hans private arkiv, bestående av bl. a. saks/dokumentarkiv, filmer, bilder, disketter, tegninger og kart. MMU har utarbeidet en intern oversikt over innholdet i denne samlingen, men foreløpig ikke integrert denne i den øvrige samlingen.

Tidsperiode: 1912-2007.
Type: Arkiver, filmer osv.
Omfang: 8 arkivskap.
Ordning: Abelsens eget system.
Katalog: Intern oversikt.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Database over Marinens falne og hendelser med 2 eller flere falne i 2. verdenskrig.

Tidsperiode: 1939-1945
Type: Database.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Database med oversikt over norske marinefartøy etter 1814 med hoveddata og noe historikk. Basen består av data fra Olafsen, Thomassen og Abelsen. Hensikten har vært å legge dette ut på museets hjemmeside slik at publikum kan søke selv.

Tidsperiode: 1814- løpende.
Type: Database
Lokalisering: Marinemuseet Horten