I forbindelse med nedleggelsen av Kystartilleriet, 1990-2002, påla Sjøforsvarsstaben (SST) de enkelte befestninger å skrive sin egen historikk. I tillegg til de skrevne historikkene er det ca. en hyllemeter med permer og mapper med bilder som inneholder bakgrunnsmateriale for historikkene. Antagelig er alle disse fra Nord-Norge.

Tidsperiode: 1990-2002
Type: Bøker og permer.
Omfang: Ca 5 hyllemeter.
Ordning: Alfabetisk etter sted.
Katalog: De av historikkene som befinner seg i Forsvarsmuseets bibliotek er registrert i bibliotekskatalogen.
: Plassering:Oscarsborg festningsmuseum