Marinemuseet Horten (MMU)


Permer med foto, tegninger og tekst som viser ubåtstasjonen Teies historie fra 1909-1940. Skrevet, samlet og overdratt til MMU av kommandør Svein Andreas Hansen 2002.

Tidsperiode: 1909-1940
Type: Ringpermer.
Omfang: 13 permer.
Ordning: Etter UDK.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marimemuseet Horten

Reklamer

Ved marinehistoriker Frank Abelsens bortgang i februar 2008 fikk MMU overta hele hans private arkiv, bestående av bl. a. saks/dokumentarkiv, filmer, bilder, disketter, tegninger og kart. MMU har utarbeidet en intern oversikt over innholdet i denne samlingen, men foreløpig ikke integrert denne i den øvrige samlingen.

Tidsperiode: 1912-2007.
Type: Arkiver, filmer osv.
Omfang: 8 arkivskap.
Ordning: Abelsens eget system.
Katalog: Intern oversikt.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Database over Marinens falne og hendelser med 2 eller flere falne i 2. verdenskrig.

Tidsperiode: 1939-1945
Type: Database.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Database med oversikt over norske marinefartøy etter 1814 med hoveddata og noe historikk. Basen består av data fra Olafsen, Thomassen og Abelsen. Hensikten har vært å legge dette ut på museets hjemmeside slik at publikum kan søke selv.

Tidsperiode: 1814- løpende.
Type: Database
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Album med portretter (fotografier, daguerrotypier og avfotograferinger av gamle malerier) av medlemme i Det sjømilitære samfund i Horten fra siste halvdal av 1700-tallet til ca. 1960. Samlingen er ikke komplett.

Tidsperiode: Ca. 1750-1960
Type: Foto.
Omfang: 3 album i folioformat.
Ordning: Kronologisk.
Katalog: Registrert i MMUs gjenstandsregister.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

En samling portretter malt av Ole P.H. Balling. Opprinnelig gitt til Karljohansvern veft og deretter overdratt til museet av malermester Gjerløw.

Tidsperiode: 1874-1879
Type: Malerier.
Omfang: 34 malerier.
Ordning: Flere av maleriene henger i utstillingen eller i Det sjømilitære samfund.
Katalog: Egen katalog.
Lokalisering: Marinemuseet Horten og Sjømiliært Samfund

Samlingen består først og fremst av bilder som kan relateres til norsk marinehistorie og inneholder portretter, gruppebilder, fartøy (også Marinens flyvevesen), bilder fra tokter, marinebaser osv. En omfattende portrettsamling (daguerrotypier, fotografier og album) ordnet alfabetisk etter navn utgjør en vesentlig del av billedarkivet. Eldste fotografier og daguerritypier er fra 1850-tallet, de eldste malerier og tegninger er fra ca. 1750, Billedarkivet er bygget opp fra museets etablering.

Tidsepoke: 1851- løpende.
Type: Fotografier, tegninger, malerier, daguerrotypier, nagativer, glassplater, album og store mengder lysbilder.
Omfang: 17 arkivskap og 6 hyllemeter med album og permer.
Ordning: Sortert gruppevis i hengemapper etter tillempet UDK.
Katalog: Enkeltalbum er registrert i gjenstandsregisteret.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Neste side »