Luftfartsmuseet Bodø (LMU)


Arkiv som dokumenterer virksomheten ved Flysamlingen. Fagsjefens arbeidsarkiv.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Dokumenter, fotografier, bilder, kopier etc.
Omfang: Ca. 9 hyllemeter.
Ordning: I tidsskriftkassetter og permer.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Flyhistoriske tidsskrifter. Norske og engelskspråklige.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Tidsskrifthefter.
Omfang: Ca. 4 hyllemetere.
Ordning: Etter tittel. Samlet og plassert kronologisk i tidsskriftkassetter.
Katalog: Ingen.
Plassering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Flylitteratur med relasjon til norsk militær flyhistorie og militære flytyper. Samlingen består i hovedsak av engelsspråklig litteratur, men også noe på norsk. Fagbiblioteket er bygget opp siden Flysamlingens start i 1984 av gaver, innkjøp og overføringer fra Teknisk bibliotek (Gardermoen og Kjeller), Forsvarets overkommandos bibliotek og FMU.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Bøker.
Omfang: 9 hyllemeter.
Ordning: Oppstilt emnevis.
Katalog: Ingen.
Plassering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Luftforsvarsmuseet har mottatt diverse Tekniske ordre (TO’er) for forskjellige flytyper og andre våpensystemer som har vært i tjeneste i Luftforsvaret. Samlingen omfatter TO for følgende fly:

  • Starfighter (komplett)
  • F 5 (mangelfull)
  • Twin otter (komplett)
  • Otter (Mangefull)
  • F 86 F/K (mangelfull)
  • F 16 OCU (komplett)

TO for annet:

  • L 70 våpensystem (komplett)
  • NOAH våpensystem (komplett)
  • GCA innflygningsradar (komplett)

Tidsperiode: 1950-2000
Type: TO’er, tekniske håndbøker.
Omfang: Ca 1000 bind.
Ordning: Grovt systematisert på flytype.
Katalog: Ingen.
Plassering: Luftfartsmuseet i Bodø