Forsvarsmuseet Oslo (FMU)


Samlingen inneholder en tilfeldig sammstilling av arkivalia omkring hånd- og blankvåpen, nasjonalt og internasjonalt.

Tidsperiode: Informasjon fra middelalderen til dags dato. Mest fra perioden 1850-1950.
Type: Arkiv.
Omfang: 5 arkivskap.
Ordning: Etter våpentype og konstruktør, våpenreklame. Informasjon fordelt på nasjon. Ammunisjon fordelt på kaliber.
Katalog:  Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Våpenrullene stammer antagelig opprinnelig fra Generalfelttøymesterens kontor og viser fordeling av geværer, revolvere, pistoler og maskingeværer til de forskjellige militære avdelinger. Viser indirekte hvor mange våpen av de forskjellige typer Forsvaret hadde innen denne tidsperioden.

Tidsperiode: Ca. 1860-1940, enkelte fra 1960-tallet.
Type: Protokoller.
Omfang: Ca. 1 hyllemeter.
Ordning: Oppført etter serienummer.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkiv etter major Arthur Kohmann fra perioden han var sjef for Hærens intendanturs hovedverksted. Inneholder først og fremst uniforms- og intendanturrelaterte saker, prøving av vinterutstyr og undersøkelser av bekledning. Inneholder også fotografier som bl.a. viser uniformer, verksteder osv.

Tidsperiode: 1906-1965/66. Hovedvekt på perioden 1945-1960.
Type: Arkiv.
Omfang
: 15 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser med kort beskrivelse av innhold.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet består hovedsakelig av originalmanuskripter av alle kjente norske militærkomponister, sjeldne tidlige musikktrykk, partiturer og stemmer for militær- og blåseorkestre, notebøker og enkeltnoter.
Alle norske militære korps er representert, men hovedtyngden stammer opprinnelig fra 1…, 2…, 3…, og 4. brigades (divisjons) musikkkorps, samt en del notemateriell fra artilleriets- og kavaleriets musikkskoler. Arkivet inneholder også notemateriale fra tyske korps i Norge 1940-1945 og Arbeidstjenestens korps.

Tidsperiode: 1818 – 1945
Type: Arkiv.
Omfang: Ca. 100 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser ordnet etter de forskjellige korps arkivordninger.
Katalog: Kortkatalog. Notene er delvis skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Billedarkiv som viser virksomhet, fly og flyvere ved Little Norway.  Inneholder også en del bilder fra Gardermoen og Værnes i forbindelse med frigjøringen 1945.  Arkivet kommer opprinnelig fra FO, men ble overført til FMU på 1980-tallet.

Tidsperiode:  1940-1946
Type: Papirbilder limt på kartotekkort.
Omfang:  15 små arkivskuffer.
Ordning:  Alfabetisk etter emne.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen består av fag- og velferdsbibliotekene etter 2. brigades underoffisersskole, 2. brigades undervisningsanstalter og 2. brigades depot. Formålet med biblioteket var å gi underoffiserene og soldatene ved 2. Akershusiske brigade allmennutdannelse.  Samlingen er et eksempel på den type biblioteker som var vanlige ved militære skoler på lavere nivå.

Tidsperiode: 1836-ca 1912
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca. 1200 bind.
Ordning
: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter et system med kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykket katalog for den delen av samlingen som har tilhørt 2. brigades underoffisersskole (1901).
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Forsvarets egne brosjyrer, rapporter, planer, utredninger osv. som ikke har vært «arkivverdige» og derfor ikke systematisk har blitt tatt vare på for ettertiden.

Tidsperiode: 1950-løpende
Type: Småtrykk.
Omfang: 3 hyllemeter.
Ordning: Tidsskriftbokser som er ordnet kronologisk.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet med negativer etter fotograf Gimnes fra perioden 1950-1970. Inneholder portretter av norske etterkrigsflygere og øvrig personell som tjenestegjorde ved Værnes flystasjon i perioden 1950-1970. Arkivet ble overført til FMU i 1995.

Tidsperiode: 1950-1970
Type: Negativer
Omfang: 1 arkivskap.
Ordning: Numerisk system.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen består hovedsakelig av originaltegninger laget av Andreas Hauge til bokverket «Kampene i Norge 1940» fra 1978.

Tidsperiode: 1974-1978
Type: Tegninger.
Omfang: 3 skuffer i tegningsarkivskap.
Ordning: Lagret kronologisk i henhold til bokverket «Kampene i Norge i 1940».
Katalog:  Alle bildene er skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet omfatter ca. 2000 tegninger. De eldste er fra ca. 1720. Arkivet inneholder bl.a. kullbilder, uniformstegninger, konstruksjonstegninger av festninger, skyts, kjøretøy, elevtegninger fra Krigsskolen, approbasjonstegninger fra Carl XIV Johan (1818-1844), men også enkelte eldre tegninger. Se også Forsvarsmuseets billedarkiv – fotosamlingen.

Tidsperiode: ca. 1720- løpende
Type: Tegninger.
Omfang: 36 tegningsskap.
Ordning: Manuelt arkiv ordnet etter UDK/Dewey. Geografisk inndeling av fort, bygninger, ekserserplasser etc. med referanse til skap og skuff i arkivet.
Katalog: Kortkatalog i tegningsarkivet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Neste side »