Militærforeningens samling av kart består av geografiske kart (vesentlig Europa) med inntegnete frontlinjer og stillinger. Kartene er gitt til Militærforeningen av offiserer som hadde oppholdt seg ved utenlandske militære avdelinger. De fleste kartene er fra 1800-tallet.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Kart.
Omfang: 5 skuffer.
Ordning: Ingen
Katalog:
: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Reklamer