Arkivet inneholder bakgrunnsmateriale for Johan Helge Bergs bok «I Trønderbataljonens fotefar : Gratangen 1940» (1990). IR12s historie, Befalsskolen (BSIT), instrukser og lignende.


Type:
Arkiv.
Omfang: 8 arkivbokser innkl. BSIT (376, 404 a-e, 405, 406).
Ordning: Ingen.
Katalog: Ingen.
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.