Norges Hjemmefrontmuseum har kortkataloger, micro-film og søkbare databaser med opplysninger om aktører og hendelser fra perioden 1940-1945. Fangeregistre, personer i svenske leire, etterretningspersonale, Milorg, SOE-operasjoner, osv.

Tidsperiode: 1966- Løpende.
Type: Registre.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Reklamer