Illegale aviser, periodika fra 1940 – 1945, hovedfagsoppgaver, doktoravhandlinger, o.l.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Aviser, manuskripter, kompendier, innbundne dokumenter.
Omfang: 2 hyllemeter.
Ordning: Dewey.
Katalog: Registrert i bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Reklamer