Lydopptak med intervjuer av personer som var en del av motstandskampen. Intervjuene er ofte del av privatarkiver.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Lydopptak.
Omfang: 2000 intervjuer.
Ordning: Alfabetisk etter samler og intervjuet person.
Katalog: Database.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Reklamer