mars 2009


Permer med foto, tegninger og tekst som viser ubåtstasjonen Teies historie fra 1909-1940. Skrevet, samlet og overdratt til MMU av kommandør Svein Andreas Hansen 2002.

Tidsperiode: 1909-1940
Type: Ringpermer.
Omfang: 13 permer.
Ordning: Etter UDK.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marimemuseet Horten

Norges Hjemmefrontsmuseums fagbibliotek er bygget opp fra og med museet etableres som stiftelse i 1966, av innkjøp, gaver og enkelte overføringer (bl.a. fra Universitetsbiblioteket). Det består av litteratur vedrørende norsk okkupasjons- og motstandshistorie 1940 – 1945 og emner tilknyttet dette. Bøkene lånes ikke ut, men kan benyttes på lesesal etter avtale.

Tidsskriftsamlingen inneholder bl.a. en nesten komplett samling av blader og tidsskrifter utgitt av norske veteranforeninger.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Bøker, småtrykk, tidsskrifter.
Omfang: ca. ca. 7000 bind.
Ordning: Dewey.
Katalog: Registrert i bibliotekkatalog.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Offisielle, privat- og forskningsarkiver vedrørende norsk okkupasjonshistorie og motstandskamp 1940 – 1945.  Arkivene er listet i tilknytning til museets hjemmesider under krigsarkiv og privatarkiv.

Tidsperiode: 1966 – 1990-tallet.
Type: Arkiver.
Omfang: ca. 450 hyllemeter.
Ordning: Asta seriesystem og NHM-nummer.
Katalog : Asta
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Lydopptak med intervjuer av personer som var en del av motstandskampen. Intervjuene er ofte del av privatarkiver.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Lydopptak.
Omfang: 2000 intervjuer.
Ordning: Alfabetisk etter samler og intervjuet person.
Katalog: Database.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Illegale aviser, periodika fra 1940 – 1945, hovedfagsoppgaver, doktoravhandlinger, o.l.

Tidsperiode: 1966 – Løpende.
Type: Aviser, manuskripter, kompendier, innbundne dokumenter.
Omfang: 2 hyllemeter.
Ordning: Dewey.
Katalog: Registrert i bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Norges Hjemmefrontmuseum har kortkataloger, micro-film og søkbare databaser med opplysninger om aktører og hendelser fra perioden 1940-1945. Fangeregistre, personer i svenske leire, etterretningspersonale, Milorg, SOE-operasjoner, osv.

Tidsperiode: 1966- Løpende.
Type: Registre.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo