I prinsippet har ikke MMU rulleblader. Etter et samarbeid med Vernepliktverkets skanneprosjekt fikk MMU i 2006 overta et utvalg av rulleblader (minus vitenmål og helsepapirer) – primært ang høyere sjøoffiserer og befal med krigstjeneste.

Tidsepoke: 1927-1970
Type: Rulleblad.
Omfang: 12 arkivskuffer.
Ordning: Alfabetisk.
Katalog: Registrert i regneark.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer