Marinehistorisk dokument- og klipparkiv som er bygget opp fra MMUs etablering og består av materiale innlevert fra sjømilitære avdelinger, privatpersoner osv. Inneholder brosjyrer, skriv, dokumenter, instrukser, tegninger, aviser, artikler og lignende vdr. orlogsstasjoner, Marinens flystasjoner, fly, de enklte fartøyer, skipstyper, enkelte bemanningsruller og mannskapslister osv. Eldste dokument er fra Ca. 1760. Arkiver er i prinsipp løpende. MMU søker å ajourholde arkivet.

Tidsperiode: Ca. 1851- løpende.
Type: Dokumenter.
Omfang: 6 arkivsakp med 4 skuffer i hvert.
Ordning: Hengemapper. Arkivet følger tillempet Dewey.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer