Database med oversikt over norske marinefartøy etter 1814 med hoveddata og noe historikk. Basen består av data fra Olafsen, Thomassen og Abelsen. Hensikten har vært å legge dette ut på museets hjemmeside slik at publikum kan søke selv.

Tidsperiode: 1814- løpende.
Type: Database
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer