I 2005 fikk MMU overta det såkalte «London-arkivet» fra Sjøforsvarsstaben. Til sammen ca. 8000 rulleblad. Riksarkivet er kjent med ordningen og de har en oversikt over hvilke peroner som befinner seg i arkivet.

Tidsperiode: 1940-1946
Type: Ruller.
Omfang: Ca. 6 hyllemeter.
Ordning: Etter mapper.
Katalog: Navneliste.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer