En samling portretter malt av Ole P.H. Balling. Opprinnelig gitt til Karljohansvern veft og deretter overdratt til museet av malermester Gjerløw.

Tidsperiode: 1874-1879
Type: Malerier.
Omfang: 34 malerier.
Ordning: Flere av maleriene henger i utstillingen eller i Det sjømilitære samfund.
Katalog: Egen katalog.
Lokalisering: Marinemuseet Horten og Sjømiliært Samfund

Reklamer