Bemanningsrullene er i hovedsak overført til Riksarkivet, men biblioteket har 8-10 arkivesker med ruller, noen fra etter 1945. Egen oversikt over bemanningsrullene er utarbeidet.

Tidsperiode: 1921 – 1970
Type: Arkivalia.
Omfang: 3 hyllemetere.
Ordning: Esker merket med fartøyets navn.
Katalog: Oversikt på regneark.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer