MMUs samling av videoer med tilknytning til sjøforsvar, men også Forsvaret generelt. Inneholder bl.a. tekniske videoer til undervisning, instruksjon for materiell, rekruttering, begivenheter og jubileer. Enkelte er kulturhistoriske. Enkelte VHS-filmer blir overført til digitalt format.

Tidsperiode: Ca. 1963 – løpende (MMU har kun mottatt videoer periodevis).
Type: VHS.
Omfang: Ca. 300 filmer.
Ordning: Plassert fortløpende ved mottak. Merket med hylle og nummer.
Katalog: Kronologisk liste og integrert i Bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer