Stor samling av eldre tidsskrifter og årbøker innen emneområdene marine, landforsvar, samfunnsfag, historie, kulturhistorie, teknikk, reiser, kunst, håndverk og språk. Tidsskriftene er på nordisk, engelsk, amerikansk, tysk og fransk. MMU har påbegynt registrering av artikler i NORART, primært fra Norsk tidsskrift fpr Sjøvesen, og da de som ikke allerede er registrert fra Norsk sjøfartsmuseum.

Tidsperiode: 1920- løpende.
Type: Tidsskrifter og årbøker.
Omfang: 320 hyllemetere.
Ordning: Oppstilt separat etter Dewey.
Katalog: Bibliotekkatalogen
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer