MMU har ikke konsekvent samlet inn maskindagbøker. Samlingen har derfor vokst litt tilfeldig. MMU vil, sammen med Riksarkivet, vurdere om en fortsatt skal bevare disse.

Tidsperiode: Ca. 1970- begynnelsen av 1990.
Type: Protokoller.
Omfang: Ca. 50 hyllemeter.
Ordning: Alfabetisk etter fartøyets navn.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer