Tegningsarkivet består av bygningstegninger, tegninger over stasjonsområder og Marinens og Sjøforsvarets skipstegninger som har blitt overført til MMU fra Håkonsvern etter hvert som fartøyene utfases. Tegninger på fartøy i drift befinner seg på Håkonsvern FLO M DIV PS DOK. MMUs samling av skipstegninger er ikke komplett, noen få er i Riksarkivet.

MMU har i 2005-2006 gjennomgått alle tegninger og registrert disse i Primus (museets database for gjenstander). Enkelte eldre tegninger (Fredriksvern og Karljohansvern) er digitalisert.

Tidsperiode: 1750 – løpende.
Type: Tegninger.
Omfang: Fyller flere rom.
Ordning: Nummererte skuffer og hyller for arkivering av samlingen.  Oversikt på regneark  for deler av samlingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer