Biblioteket er bygget opp av flere samlinger. Utgangspunktet var Marinens bibliotek fra Fredriksvern i Stavern som ble opprettet i 1820 og flyttet til Horten i 1851. I bibliotekets reglement sto det at retningslinjer for innkjøp av litteratur var sjømannskap, sjøartilleri og skipsbyggerkunst med tilhørende hjelpevitenskaper. Videre skulle det anskaffes historiske og geografiske verk og reisebeskrivelser av interesse for sjømenn.

I tillegg til bøker som har blitt kjøpt inn av museet eller gitt museet som gaver, består biblioteket også av bøker fra Admiralstabens bibliotek, Søkadetkorpsets fond, Norges Søetats Bibliotek, Sjøforsvarets navigasjonssenter, Hortens Sømilitaire Ret, Forsvarets distriksingeniør i Horten osv. Disse samlingen har tidligere hatt egne klassifikasjonssystemer, men er blitt omklassifisert til MMUs system.

Tidsperiode: 1820- løpende.
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: 20 000 bind.
Ordning: Bøkene er klassifisert etter Dewey.
Katalog: Bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer