Samling med loggbøker fra norske marinefartøy. Praksis i dag er at loggbøkene overføres fra Sjøforsvarets forsyningskommando til MMU 5 år etter at de ikke lenger er i bruk. Om det har oppstått noe ekstraordinært f.eks. ulykker beholdes loggbøkene hos SFK på ubestemt tid. MMU holder på å omregistrere alle loggbøker.

Tidsperiode: 1777- løpende.
Type: Protokoller.
Omfang: 324 hyllemetere.
Ordning: Alfabetisk etter fartøyets navn.
Katalog: Lister i permer alfabetisk etter fartøyets navn.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Reklamer