Lydopptak med foredrag, kåserier, osv. om okkupasjonstiden og motstandskampen med peroner som selv deltok. Flere av intervjuene stammer fra NRKs radiosendinger fra 1960-tallet med Arne Skouen.

Tidsperiode: 1960-
Type: Lydbånd.
Omfang: 5+3 hyllemeter.
Ordning: Inngår både som del av intervjusamlingen (overført til DAT) eller i private arkiver.
Katalog: DAT
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Reklamer