Samling av plakater, propagandamateriell, brosjyrer, kunngjøringer fra krigsmakten osv. (Se også Tom B. Jensen : Parti og plakat. Oslo : Det norske samlaget, 1988).

Tidsperiode: 1966- løpende.
Type: Arkivalia.
Omfang: 3 kartskap med 30 skuffer.
Ordning: ASTAs seriesystem og NHM nummer.
Katalog: Register.
Lokalisering: Norges Hjemmefrontmuseum Oslo

Reklamer