februar 2009


Ved marinehistoriker Frank Abelsens bortgang i februar 2008 fikk MMU overta hele hans private arkiv, bestående av bl. a. saks/dokumentarkiv, filmer, bilder, disketter, tegninger og kart. MMU har utarbeidet en intern oversikt over innholdet i denne samlingen, men foreløpig ikke integrert denne i den øvrige samlingen.

Tidsperiode: 1912-2007.
Type: Arkiver, filmer osv.
Omfang: 8 arkivskap.
Ordning: Abelsens eget system.
Katalog: Intern oversikt.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Database over Marinens falne og hendelser med 2 eller flere falne i 2. verdenskrig.

Tidsperiode: 1939-1945
Type: Database.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Database med oversikt over norske marinefartøy etter 1814 med hoveddata og noe historikk. Basen består av data fra Olafsen, Thomassen og Abelsen. Hensikten har vært å legge dette ut på museets hjemmeside slik at publikum kan søke selv.

Tidsperiode: 1814- løpende.
Type: Database
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Album med portretter (fotografier, daguerrotypier og avfotograferinger av gamle malerier) av medlemme i Det sjømilitære samfund i Horten fra siste halvdal av 1700-tallet til ca. 1960. Samlingen er ikke komplett.

Tidsperiode: Ca. 1750-1960
Type: Foto.
Omfang: 3 album i folioformat.
Ordning: Kronologisk.
Katalog: Registrert i MMUs gjenstandsregister.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

En samling portretter malt av Ole P.H. Balling. Opprinnelig gitt til Karljohansvern veft og deretter overdratt til museet av malermester Gjerløw.

Tidsperiode: 1874-1879
Type: Malerier.
Omfang: 34 malerier.
Ordning: Flere av maleriene henger i utstillingen eller i Det sjømilitære samfund.
Katalog: Egen katalog.
Lokalisering: Marinemuseet Horten og Sjømiliært Samfund

Samlingen består først og fremst av bilder som kan relateres til norsk marinehistorie og inneholder portretter, gruppebilder, fartøy (også Marinens flyvevesen), bilder fra tokter, marinebaser osv. En omfattende portrettsamling (daguerrotypier, fotografier og album) ordnet alfabetisk etter navn utgjør en vesentlig del av billedarkivet. Eldste fotografier og daguerritypier er fra 1850-tallet, de eldste malerier og tegninger er fra ca. 1750, Billedarkivet er bygget opp fra museets etablering.

Tidsepoke: 1851- løpende.
Type: Fotografier, tegninger, malerier, daguerrotypier, nagativer, glassplater, album og store mengder lysbilder.
Omfang: 17 arkivskap og 6 hyllemeter med album og permer.
Ordning: Sortert gruppevis i hengemapper etter tillempet UDK.
Katalog: Enkeltalbum er registrert i gjenstandsregisteret.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Marinehistorisk dokument- og klipparkiv som er bygget opp fra MMUs etablering og består av materiale innlevert fra sjømilitære avdelinger, privatpersoner osv. Inneholder brosjyrer, skriv, dokumenter, instrukser, tegninger, aviser, artikler og lignende vdr. orlogsstasjoner, Marinens flystasjoner, fly, de enklte fartøyer, skipstyper, enkelte bemanningsruller og mannskapslister osv. Eldste dokument er fra Ca. 1760. Arkiver er i prinsipp løpende. MMU søker å ajourholde arkivet.

Tidsperiode: Ca. 1851- løpende.
Type: Dokumenter.
Omfang: 6 arkivsakp med 4 skuffer i hvert.
Ordning: Hengemapper. Arkivet følger tillempet Dewey.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Samlingen består av diverse skriv, journaler, reglementer og notatbøker fra Marinens flyfabrikks virksomhet. Hovedjournal for Marinens flyvebåter påbegynt 1. januar 1930. Høver var sjef ved flyfabrikken.

Tidsperiode: 1912-1939
Type: Skriv, journaler.
Omfang: Ca. 50 cm.
Ordning: Ingen.
Katalog
: Samlingen er registrert som helhet, ikke på detaljnivå i MMUs elektroniske katalog under Høver-samlingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

I 2005 fikk MMU overta det såkalte «London-arkivet» fra Sjøforsvarsstaben. Til sammen ca. 8000 rulleblad. Riksarkivet er kjent med ordningen og de har en oversikt over hvilke peroner som befinner seg i arkivet.

Tidsperiode: 1940-1946
Type: Ruller.
Omfang: Ca. 6 hyllemeter.
Ordning: Etter mapper.
Katalog: Navneliste.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

I prinsippet har ikke MMU rulleblader. Etter et samarbeid med Vernepliktverkets skanneprosjekt fikk MMU i 2006 overta et utvalg av rulleblader (minus vitenmål og helsepapirer) – primært ang høyere sjøoffiserer og befal med krigstjeneste.

Tidsepoke: 1927-1970
Type: Rulleblad.
Omfang: 12 arkivskuffer.
Ordning: Alfabetisk.
Katalog: Registrert i regneark.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Neste side »