Våpenrullene stammer antagelig opprinnelig fra Generalfelttøymesterens kontor og viser fordeling av geværer, revolvere, pistoler og maskingeværer til de forskjellige militære avdelinger. Viser indirekte hvor mange våpen av de forskjellige typer Forsvaret hadde innen denne tidsperioden.

Tidsperiode: Ca. 1860-1940, enkelte fra 1960-tallet.
Type: Protokoller.
Omfang: Ca. 1 hyllemeter.
Ordning: Oppført etter serienummer.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer