Samlingen inneholder en tilfeldig sammstilling av arkivalia omkring hånd- og blankvåpen, nasjonalt og internasjonalt.

Tidsperiode: Informasjon fra middelalderen til dags dato. Mest fra perioden 1850-1950.
Type: Arkiv.
Omfang: 5 arkivskap.
Ordning: Etter våpentype og konstruktør, våpenreklame. Informasjon fordelt på nasjon. Ammunisjon fordelt på kaliber.
Katalog:  Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer