Arkivet består hovedsakelig av originalmanuskripter av alle kjente norske militærkomponister, sjeldne tidlige musikktrykk, partiturer og stemmer for militær- og blåseorkestre, notebøker og enkeltnoter.
Alle norske militære korps er representert, men hovedtyngden stammer opprinnelig fra 1…, 2…, 3…, og 4. brigades (divisjons) musikkkorps, samt en del notemateriell fra artilleriets- og kavaleriets musikkskoler. Arkivet inneholder også notemateriale fra tyske korps i Norge 1940-1945 og Arbeidstjenestens korps.

Tidsperiode: 1818 – 1945
Type: Arkiv.
Omfang: Ca. 100 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser ordnet etter de forskjellige korps arkivordninger.
Katalog: Kortkatalog. Notene er delvis skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer