Arkiv etter major Arthur Kohmann fra perioden han var sjef for Hærens intendanturs hovedverksted. Inneholder først og fremst uniforms- og intendanturrelaterte saker, prøving av vinterutstyr og undersøkelser av bekledning. Inneholder også fotografier som bl.a. viser uniformer, verksteder osv.

Tidsperiode: 1906-1965/66. Hovedvekt på perioden 1945-1960.
Type: Arkiv.
Omfang
: 15 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser med kort beskrivelse av innhold.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer