januar 2009


Flyhistoriske tidsskrifter. Norske og engelskspråklige.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Tidsskrifthefter.
Omfang: Ca. 4 hyllemetere.
Ordning: Etter tittel. Samlet og plassert kronologisk i tidsskriftkassetter.
Katalog: Ingen.
Plassering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Samlingen inneholder en tilfeldig sammstilling av arkivalia omkring hånd- og blankvåpen, nasjonalt og internasjonalt.

Tidsperiode: Informasjon fra middelalderen til dags dato. Mest fra perioden 1850-1950.
Type: Arkiv.
Omfang: 5 arkivskap.
Ordning: Etter våpentype og konstruktør, våpenreklame. Informasjon fordelt på nasjon. Ammunisjon fordelt på kaliber.
Katalog:  Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Våpenrullene stammer antagelig opprinnelig fra Generalfelttøymesterens kontor og viser fordeling av geværer, revolvere, pistoler og maskingeværer til de forskjellige militære avdelinger. Viser indirekte hvor mange våpen av de forskjellige typer Forsvaret hadde innen denne tidsperioden.

Tidsperiode: Ca. 1860-1940, enkelte fra 1960-tallet.
Type: Protokoller.
Omfang: Ca. 1 hyllemeter.
Ordning: Oppført etter serienummer.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkiv etter major Arthur Kohmann fra perioden han var sjef for Hærens intendanturs hovedverksted. Inneholder først og fremst uniforms- og intendanturrelaterte saker, prøving av vinterutstyr og undersøkelser av bekledning. Inneholder også fotografier som bl.a. viser uniformer, verksteder osv.

Tidsperiode: 1906-1965/66. Hovedvekt på perioden 1945-1960.
Type: Arkiv.
Omfang
: 15 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser med kort beskrivelse av innhold.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet består hovedsakelig av originalmanuskripter av alle kjente norske militærkomponister, sjeldne tidlige musikktrykk, partiturer og stemmer for militær- og blåseorkestre, notebøker og enkeltnoter.
Alle norske militære korps er representert, men hovedtyngden stammer opprinnelig fra 1…, 2…, 3…, og 4. brigades (divisjons) musikkkorps, samt en del notemateriell fra artilleriets- og kavaleriets musikkskoler. Arkivet inneholder også notemateriale fra tyske korps i Norge 1940-1945 og Arbeidstjenestens korps.

Tidsperiode: 1818 – 1945
Type: Arkiv.
Omfang: Ca. 100 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser ordnet etter de forskjellige korps arkivordninger.
Katalog: Kortkatalog. Notene er delvis skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo