Forsvarets egne brosjyrer, rapporter, planer, utredninger osv. som ikke har vært «arkivverdige» og derfor ikke systematisk har blitt tatt vare på for ettertiden.

Tidsperiode: 1950-løpende
Type: Småtrykk.
Omfang: 3 hyllemeter.
Ordning: Tidsskriftbokser som er ordnet kronologisk.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer