Samlingen består av fag- og velferdsbibliotekene etter 2. brigades underoffisersskole, 2. brigades undervisningsanstalter og 2. brigades depot. Formålet med biblioteket var å gi underoffiserene og soldatene ved 2. Akershusiske brigade allmennutdannelse.  Samlingen er et eksempel på den type biblioteker som var vanlige ved militære skoler på lavere nivå.

Tidsperiode: 1836-ca 1912
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca. 1200 bind.
Ordning
: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter et system med kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykket katalog for den delen av samlingen som har tilhørt 2. brigades underoffisersskole (1901).
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer