Arkivet omfatter ca. 2000 tegninger. De eldste er fra ca. 1720. Arkivet inneholder bl.a. kullbilder, uniformstegninger, konstruksjonstegninger av festninger, skyts, kjøretøy, elevtegninger fra Krigsskolen, approbasjonstegninger fra Carl XIV Johan (1818-1844), men også enkelte eldre tegninger. Se også Forsvarsmuseets billedarkiv – fotosamlingen.

Tidsperiode: ca. 1720- løpende
Type: Tegninger.
Omfang: 36 tegningsskap.
Ordning: Manuelt arkiv ordnet etter UDK/Dewey. Geografisk inndeling av fort, bygninger, ekserserplasser etc. med referanse til skap og skuff i arkivet.
Katalog: Kortkatalog i tegningsarkivet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer