desember 2008


Billedarkiv som viser virksomhet, fly og flyvere ved Little Norway.  Inneholder også en del bilder fra Gardermoen og Værnes i forbindelse med frigjøringen 1945.  Arkivet kommer opprinnelig fra FO, men ble overført til FMU på 1980-tallet.

Tidsperiode:  1940-1946
Type: Papirbilder limt på kartotekkort.
Omfang:  15 små arkivskuffer.
Ordning:  Alfabetisk etter emne.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen består av fag- og velferdsbibliotekene etter 2. brigades underoffisersskole, 2. brigades undervisningsanstalter og 2. brigades depot. Formålet med biblioteket var å gi underoffiserene og soldatene ved 2. Akershusiske brigade allmennutdannelse.  Samlingen er et eksempel på den type biblioteker som var vanlige ved militære skoler på lavere nivå.

Tidsperiode: 1836-ca 1912
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca. 1200 bind.
Ordning
: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter et system med kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykket katalog for den delen av samlingen som har tilhørt 2. brigades underoffisersskole (1901).
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Forsvarets egne brosjyrer, rapporter, planer, utredninger osv. som ikke har vært «arkivverdige» og derfor ikke systematisk har blitt tatt vare på for ettertiden.

Tidsperiode: 1950-løpende
Type: Småtrykk.
Omfang: 3 hyllemeter.
Ordning: Tidsskriftbokser som er ordnet kronologisk.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet med negativer etter fotograf Gimnes fra perioden 1950-1970. Inneholder portretter av norske etterkrigsflygere og øvrig personell som tjenestegjorde ved Værnes flystasjon i perioden 1950-1970. Arkivet ble overført til FMU i 1995.

Tidsperiode: 1950-1970
Type: Negativer
Omfang: 1 arkivskap.
Ordning: Numerisk system.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen består hovedsakelig av originaltegninger laget av Andreas Hauge til bokverket «Kampene i Norge 1940» fra 1978.

Tidsperiode: 1974-1978
Type: Tegninger.
Omfang: 3 skuffer i tegningsarkivskap.
Ordning: Lagret kronologisk i henhold til bokverket «Kampene i Norge i 1940».
Katalog:  Alle bildene er skannet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Arkivet omfatter ca. 2000 tegninger. De eldste er fra ca. 1720. Arkivet inneholder bl.a. kullbilder, uniformstegninger, konstruksjonstegninger av festninger, skyts, kjøretøy, elevtegninger fra Krigsskolen, approbasjonstegninger fra Carl XIV Johan (1818-1844), men også enkelte eldre tegninger. Se også Forsvarsmuseets billedarkiv – fotosamlingen.

Tidsperiode: ca. 1720- løpende
Type: Tegninger.
Omfang: 36 tegningsskap.
Ordning: Manuelt arkiv ordnet etter UDK/Dewey. Geografisk inndeling av fort, bygninger, ekserserplasser etc. med referanse til skap og skuff i arkivet.
Katalog: Kortkatalog i tegningsarkivet.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Fotografier som viser soldatliv 1941-1945 bl.a fra Storbritannia, Svalbard og fra frigjøringen av Finnmark (2. bergkompani).  Bildene er donert Forsvarmuseets billedarkiv av Mugaas.

Tidsperiode: 1941-1945
Type: Fotografier (kontaktkopier) og negativer.
Omfang: 1 album + 2 mapper med negativer.
Ordning: Nummerisk (0-716) med henvisning til negativer.
Katalog: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Lysbilder,  primært i farger, men også sort/hvitt som viser Milorg på slottsplassen i frigjøringsdagene 1945.  Samlingen er overtatt etter fotograf Kristian Bull.

Tidsperiode: 1945
Type: Lysbilder.
Omfang: 70 bilder.
Ordning: Ingen
Katalog: Maskinskrevet innholdsfortegnelse med beskrivelse av bildene.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Lysbilder i farger som viser virksomheten, flypersonell osv. ved Little Norway, Toronto, Muskoka og Island Airport i tidsrommet 1941-1942. FMU har kjøpt samlingen av A. Arneberg (1984), men fotografen der ukjent.

Tidsperiode: 1941-1942
Type: Lysbilder.
Omfang: Ca. 140 bilder.
Ordning: Ingen.
Katalog: Registrert i Primus ferdig tekstet.
Loklaisering: Forsvarsmuseet Oslo