Forsvarets mediesenters (FMS, tidl. FRO, FRM) brosjyrer for verving, skoler osv. Overført fra FMS til FMU (2002?) for å bygge opp et historisk arkiv. Flere av brosjyrene er juridisk bindende. Etter at arkivet ble overført til FMU får biblioteket regelmessig 5 eks av alle sliker brosjyrer fra FMS.

Tidsperiode: 1950-løpende
Type: Brosjyrer.
Omfang: 6 hyllemeter.
Ordning: Inndelt i: Felles, Hær, Sjø, Luft, FN og HV.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer