Årbøker fra museer, historielag, selskaper og foreninger. Vesentlig norske, men også enkelte danske og svenske.

Tidsperiode: Ca. 1850-løpende
Type: Bøker.
Omfang: 15 hyllemeter.
Ordning: Alfabetisk.
Katalog: Bare relevante artikler er registrert i bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer