Forsvars- og militærhistorisk klipparkiv, klipp, brosjyrer og lignende vedrørende museene innen FMs organisasjon. Eksempler på identitetspapirer, rasjonaliseringskort osv. Alfabetisk arkiv med artikler, nekrologer osv. over en del sentrale personer i det norske forsvaret.

Tidsperiode: 1978-
Type: Arkiv. Hengemapper i arkivskap.
Omfang: 2 arkivskap med skuffer.
Ordning: Følger samme klassifikasjon som biblioteket forøverig.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer