Inneholder primært litteratur om våpen, rustninger og våpensamlinger. Samlingen er bygget opp av arkitekt Eugen Nilsen (1884-1963). I første halvdel av 1990-tallet ble bøkene, og en del av våpensamling,  innkjøpt til museet ved hjelp fra Forsvarsmuseets venneforening fra en stiftelse opprettet av arvingene.

Tidsperiode: 1905-1963
Type: Bøker og kataloger.
Omfang: 4 hyllemeter, ca 180 bind.
Ordning: Ingen.
Katalog: Ingen. En perm med kopier av alle forsidene står i biblioteket.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer